Iniciativa

Iniciativa YDCR

Y

o Decido Cómo Recibo (Jo Decideixo Com Rebo) és una iniciativa que reivindica el dret del consumidor a escollir lliurement el format de les factures i els extractes bancaris, i que defensa els drets dels col·lectius en risc d’exclusió.

Perquè la revisió apropiada dels teus comptes i les teves factures és el teu dret.

Com neix YDCR?

En els últims anys, les empreses proveïdores de serveis, les entitats financeres i les administracions públiques estan duent a terme campanyes de substitució de les comunicacions en paper per comunicacions electròniques, i amb freqüència arriben a imposar unilateralment el canvi de format sense tenir en compte els hàbits, les preferències i les circumstàncies del consumidor.

Aquesta situació és font de preocupació compartida per organitzacions de consumidors i altres entitats i agents socials, que veuen com la  imposició generalitzada del format de comunicació digital va en detriment dels drets del consumidor. 


La iniciativa Yo Decido Cómo Recibo és fruit d’un diàleg obert entre organitzacions de la societat civil i el sector privat disposades a aplegar esforços per reivindicar el dret del consumidor a escollir el format que s’adapti més bé a les seves necessitats i circumstàncies personals.

Per a què?

La Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei per a la defensa dels consumidors i usuaris, consagra el  dret dels consumidors a rebre factures en paper sense cost addicional, i condiciona l’expedició de factures electròniques a l’obtenció prèvia del consentiment exprés (article 63).

Davant la patent desinformació que sobre aquest assumpte hi ha en l’actualitat,  Yo Decido Cómo Recibo  pretén erigir-se en un altaveu dels nous drets i un referent a l’hora d’assessorar tant els consumidors com aquelles empreses i entitats interessades a  fomentar la transparència i el respecte dels drets en matèria de comunicació amb el consumidor.

Què defensem?

EL DRET A ESCOLLIR lliurement el format de les factures i els extractes bancaris

Només tu saps quin format s’adapta més a bé a les teves necessitats.

Només tu ho has de decidir sense que ningú et penalitzi per aquest motiu.

LA PROTECCIÓ de col·lectius en risc d’exclusió

No tothom està familiaritzat amb l’ús d’Internet.

No tots  tenim les mateixes possibilitats d’accedir-hi.

Com ho fem?

  • INFORMANT els consumidors sobre els drets que els assisteixen amb relació a les comunicacions que reben dels seus proveïdors de serveis.
  • DONANT SUPORT al consumidor a l’hora de reclamar la restitució dels drets vulnerats.
  • SENSIBILITZANT sobre la importància d’un problema que afecta directament la revisió dels comptes del consumidor i, per tant, la seva butxaca.
  • VERIFICANT el compliment de la normativa vigent per part d’empreses de serveis i entitats financeres.

Quins són els problemes?

Col·lectius exclosos

Llars: el 32% de les llars no tenen accés a Internet (Eurostat 2014).

S’estima que més de 13 milions de persones no disposen d’accés a Internet a les seves llars.

Gent gran: el 60% de les persones entre 55 i 64 anys, el 75% entre 65 i 74 anys i el 93% de les més grans de 75 anys mai no han fet servir Internet a Espanya (Eurostat 2013).

S’estima que uns 10 milions de persones grans mai no han fet servir Internet a Espanya.

Medi rural:  segons l’INE, el 2010 només el 47,3% de les llars tenia Internet als pobles de menys de 10.000 habitants. Gairebé un milió i mig de llars es trobaven en situació d’exclusió digital.

En l’actualitat s’estima que prop de 2 milions de persones mai no han fet servir Internet en pobles de menys de 10.000 habitants (INE + Eurostat 2014).

Cobrament per factures en paper

Diverses empreses cobren recàrrecs (1 €) per l’enviament de factures en paper.

• Aquesta pràctica va ser considerada “abusiva” per l’Institut Nacional de Consum (actualment AECOSAN) en un dictamen publicat el 2013.

• Amb la nova Llei dels consumidors, el cobrament per l’enviament de factures en paper és il·legal.

Greenwashing

Empreses i entitats financeres fomenten el canvi al format digital utilitzant arguments mediambientals que, en la major part dels casos, no estan avalats per estudis científics..

Nombrosos consumidors manifesten el seu malestar vers unes pràctiques de facturació que perceben com una manera encoberta d’estalvi i repercussió de costos, ,ja que molts cops és el consumidor mateix qui acaba per imprimir la seva factura a casa.

La domiciliació

• Segons el Banc d’Espanya, la domiciliació bancària és el mitjà de pagament més utilitzat, superant la targeta de crèdit, les transferències i els xecs bancaris.

• La revisió apropiada de comptes i factures esdevé especialment crítica en un país on la majoria dels rebuts es paguen de manera automàtica.