Iniciativa

Iniciativa YDCR

Y

o Decido Cómo Recibo é unha iniciativa que reivindica o dereito do consumidor de elixir libremente o formato das súas facturas e dos seus extractos bancarios e defende os dereitos dos colectivos en risco de exclusión.


Porque a revisión axeitada das túas contas e facturas é o teu dereito.

Como nace YDCR?

Nos últimos anos, as empresas provedoras de servizos, as entidades financeiras e as administracións públicas veñen realizando campañas de substitución das comunicacións en papel por comunicacións electrónicas, chegando con frecuencia a  impoñer unilateralmente o cambio de formato  sen teren en conta os hábitos, preferencias e circunstancias do consumidor.

Esta situación é fonte de preocupación compartida por organizacións de consumidores, outras entidades e os axentes sociais, que ven como a imposición xeneralizada do formato de comunicación dixital vai en detrimento dos dereitos do consumidor. 


A Iniciativa  Yo Decido Cómo Recibo é froito dun diálogo aberto entre organizacións da sociedade civil e do sector privado, dispostas a unir forzas para reivindicar o dereito do consumidor a elixir o formato que mellor se adapte ás súas necesidades e circunstancias persoais.

Para que?

A Lei 3/2014 do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei para a Defensa dos consumidores e usuarios, consagra o  dereito dos consumidores de recibir facturas en papel sen custo adicional, /strong>, condicionando a expedición de facturas electrónicas á previa obtención do consentimento expreso (Artigo 63).

Ante a patente desinformación que sobre este asunto existe na actualidade, Yo Decido Cómo Recibo pretende erixirse nun altofalante dos novos dereitos e un referente á hora de asesorar tanto os consumidores como aquelas empresas e entidades interesadas en  fomentar a transparencia e o respecto dos dereitos en materia de comunicación co consumidor.

Que defendemos?

O DEREITO DE ELIXIR libremente o formato das túas facturas e dos teus extractos bancarios

So ti  sabes que formato se adapta mellor ás túas necesidades.

So ti  debes decidilo sen que ninguén te penalice por iso.

A PROTECCIÓN de colectivos en risco de exclusión

Non todo o mundo está familiarizado co uso de internet.
Non todos  temos as mesmas posibilidades de acceso.

Como o facemos?

  • INFORMANDO os consumidores sobre os dereitos que lles asisten en relación coas comunicacións que reciben por parte dos seus provedores de servizos.
  • APOIANDO o consumidor á hora de reclamar a restitución dos dereitos vulnerados.
  • SENSIBILIZANDO sobre a importancia dun problema que afecta directamente a revisión das contas do consumidor e, polo tanto, o seu peto.
  • VERIFICANDO o cumprimento da normativa vixente por parte das empresas de servizos e as entidades financeiras.

Cales son os problemas?

Colectivos excluídos

Fogares: : O 32% dos fogares non ten acceso a internet (Eurostat 2014).

Estímase que máis de 13 millóns de persoas non dispoñen de acceso a internet nos seus fogares

Maiores: O 60% das persoas de entre 55 e 64 anos, o 75% de entre 65 e 74 anos e o 93% dos maiores de 75 anos nunca utilizaron internet en España (Eurostat 2013).

Estímase que uns 10 millóns de persoas maiores nunca utilizaron internet en España.

Medio rural: Segundo o INE, en 2010 so o 47,3% dos fogares tiña internet nos pobos de menos de 10.000 habitantes. Case un millón y medio de fogares atopábanse en situación de exclusión dixital.

Na actualidade estímase que preto de 2 millóns de persoas nunca utilizaron internet nos pobos de menos de 10.000 habitantes (INE + Eurostat 2014).

Cobro por facturas en papel

Varias empresas   cobran recargas (1 €) polo envío de facturas en papel.

• O Instituto Nacional de Consumo (actualmente AECOSAN) considerou “abusiva” esta práctica nun ditame publicado en 2013.

Coa nova Lei dos consumidores, o cobro polo envío de facturas en papel é ilegal.

Greenwashing

As empresas e entidades financeiras fomentan o cambio ao formato dixital mediante argumentos ambientais que, na maior parte dos casos,   non están avalados por estudos científicos.

Numerosos consumidores manifestan o seu malestar cara a unhas prácticas de facturación que perciben como unha forma encuberta de aforro e repercusión de custos, xa que moitas veces é o propio consumidor quen acaba por imprimir a factura na casa.

A domiciliación

• Segundo o Banco de España, , a domiciliación bancaria é o medio de pago máis utilizado, por riba da tarxeta de crédito, as transferencias e os cheques bancarios.

• A axeitada revisión de contas e facturas semella especialmente  crítica nun país onde a maioría dos recibos se paga de forma automática.